Fakturačné údaje

Faktúru prosíme zasielať na korešpondenčnú adresu:
2BCognitus

Letná 27
040 01 Košice, Slovensko

Fakturačné údaje:
2BCognitus s.r.o., Lackova 25, Košice-Krásna 040 18, Slovensko
IČO: 36603601
DIČ: 2022130000
IČ DPH: SK2022130000

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde Košice I.
Oddiel: Sro Vložka č. 7727/V.