Couching projektového manažéra

 

Coaching projektového manažéra pozostáva z vedenia vášho projektového manažéra počas vybranej etapy vašho projektu.
Skúsený odborník na projektové riadenie dokáže odovzdať svoje skúsenosti vášmu projektovému manažérovm ktoré sa viažu na konkrétnu etapu projeku a vzniknutú situáciu. Upozorni ho na problémy a chyby pri riadení projektu a ukáže varianty riešenia, ktoré znižujú riziko neúspechu projektu.
Súčasťou týchto služieb je priebežná príprava projektového manažéra na riadenie náročných projektov.

Coaching projektového manažéra môže byť vykonávaný:

  • v predprojektovej fáze
  • v plánovacej fáze
  • realizačnej a kontrolnej fáze projektu

Rozsah: Podľa požiadaviek a rozsahu projektu


Zašlite mi viac informácii - Kontaktný formulár

Zašlite mi predbežnú ponuku - Formulár Zaslanie ponuky