Projektová kancelária

Dôležitým a nezastupiteľným prvkom riadenia projektov v organizácii je  projektová kancelária.  Pracovníci projektovej kancelárie môžu výraznie prispieť k vyššej efektivite prác  členov  projektových tímov a projektových manažérov.

Na základe našich skúsenosti z vytvárania projektových kancelárii doma i v zahraničí Vam pomôžeme vybudovať efektívne fungujúcu projektovú kanceláriu.