2BCognitus

[tu bi kognitus]

Názov sa skladá z anglického výrazu "2B - to be = byť" a latinského "cognitus = expertný, odborný, znalý ".

2BCognitus je konzultačná firma zameraná na poskytovanie služieb v oblasti Projektového a Procesného riadenia a výrobných procesov. Už od začiatku pôsobenia (2006) sa etablovala ako uznávaný a žiadaný odborný partner spoločností na Slovensku aj v zahraničí (Rakúsko, Belgicko, Portugalsko, Anglicko).

2BCognitus a jej zamestnanci sú aktívnymi členmi viacerých významných európských aj svetových organizácií a konzorcií pôsobiacich v oblasti projektov