Všeobecné vyhlásenie

Prezeraním internetovej stránky 2BCognitus súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti 2BCognitus. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení (okrem sekcií prístupných iba registrovaným užívateľom). 2BCognitus zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

2BCognitus si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky osobné údaje získava 2BCognitus od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (registrácia, objednávka, kontakt) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.